fbpx

ועדת הצוללות צללה עמוק – מאת מוטי גלוסקה

צוללות מוטי גלוסקה

למרות שחלפו 4 חודשים מאז החליטה הממשלה, בחודש ינואר 2022, על הקמת ועדת החקירה הממלכתית בפרשת "הצוללות וספינות המגן", הוועדה בראשה עומד נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אשר גרוניס טרם החלה בעבודתה. הדבר בלתי מובן לחלוטין. האם יש למישהו רצון למסמס את עבודת הוועדה ולהרחיק אותה ממוקד הדיון הציבורי ומהזיכרון הציבורי? האם האירועים הפוליטיים ומאבקי ההישרדות של הממשלה הם שעומדים ביסוד ההתנהלות הבלתי מובנת הזו?


התנועה למען איכות השלטון בישראל פנתה לגורמים המוסמכים. אלו, בתשובה לפניות, השמיעו תירוצים המתאימים להסבר שנותן ילד ממוצע בכיתה ד' לכך שלא הכין את שיעורי הבית שלו, בנימוק, למשל, "הכלב אכל לי את המחברת".


הגורמים המוסמכים תולים את העיכוב בקושי למצוא מקום שיענה על דרישות הביטחון (!!!) ולאייש את בעלי התפקידים. האם זה הגיוני וסביר? הרי מדובר במדינה שהצבא מחזיק בפועל יותר מ-50% מהשטחים שלה ויש בה נכון להיום למעלה מ-90,000 עורכי דין, עשרות חוקרים ואלפי אנשי צבא, משטרה ועובדי מדינה שיכולים לאייש את התפקידים החסרים.

ב-19 במאי 2022, עמדה התנועה לאיכות השלטון להגיש עתירה לבג"צ כנגד "גרירת הרגליים" של הממשלה והוועדה. נראה האם גם הפעם יחזור בג"צ על אותה אמירה של השופט יצחק עמית בעתירה הקודמת שהגישה התנועה לגבי עצם הקמת הוועדה, ולפיכך חלק מהחומרים שראה וקרא "הדירו שינה מעפעפיו…".


האם הממשלה הזו, הנאבקת מדי יום ומדי שעה על קיומה, פוחדת עדיין מצילו של ראש הממשלה הקודם? אולם הממשלה החליטה ובמובן זה הרכבת יצאה מהתחנה. משהחליטה הרשות המנהלית לפעול בדרך כלשהי, עליה לעשות זאת במהירות וביעילות – שהרי מה הטעם בהחלטה שאינה מתבצעת?


ומעל לכל – משהוקמה ועדת החקירה הרי שהסמכויות להפעלתה מצויות בידיו של העומד בראשה. אני סמוך ובטוח שכפי שהשופט גרוניס ניהל ביד רמה את בית המשפט העליון, בתקופות קשות ומאתגרות, הוא יידע להתגבר על המכשולים הקטנים ועל התירוצים הקלושים המונעים את התחלת פעילותה של הוועדה.
הגיעה העת שהוועדה תפסיק לצלול ותתחיל לצוף על פני המים. שאם לא כן, היא עלולה לאבד את יכולת הנשימה – ואולי, חס וחלילה, את שרידותה.

צור קשר