fbpx

לא צריך ועדת חקירה – הכל ידוע!!!

ב – 7 באוקטובר 1973, בישיבת ממשלה שהתקיימה בדיוק 50 שנים לפני הפתעת אוקטובר 2023, שאלה גולדה מאיר את אחד מחברי ממשלתה "אם הוא רוצה ועדת חקירה?". כך מבלי דעת יצאה לדרך ועדת אגרנט. רבים וטובים בינינו עוסקים כבר היום, תוך כדי הלחימה, קבורת הנספים וטיפול בפצועים, בוועדת החקירה שתקום לאחר שהחיים ישובו למסלולם, ככל שדבר זה יקרה בכלל.

אומר מיד כי יהיה צורך בוועדת חקירה רק אם בכתב המנדט שלה היא תוסמך, במפורש ומבלי שהדבר יהיה נתון לפרשנות משפטית מפותלת, לדון בכל אותם נושאים שוועדת אגרנט נמנעה מלדון בהם. בראש ובראשונה יהיה צורך לדון בסוגית העצמת החמאס ודיכוי הרשות הפלסטינית, בהעדפת התנחלויות סהרוריות על פני הגנת יישובי הדרום ובטיפוח כלכלי של מגזרים המוצצים את לשדה של הכלכלה הישראלית מבלי שיתרמו דבר לחוסנה.

פרט לכך – בכל מה שכרוך בכשלים המודיעיניים והאג"מיים, בהערכות ובמוכנות של צה"ל הכל ידוע וכתוב עלי שלושת דו"חותיה של ועדת אגרנט. בהבדל אחד – אולי למפקדי צה"ל תהיה הגנה בדמות אצבע מאשימה אל מקבלי ההחלטות – למרות שהזהרנו אתכם מפני הסכנות הצפויות והאיומים המתרחשים הטלתם עלינו משימות שהוכתבו על ידי צרכים קואליציוניים ולא על פי תפיסת ביטחון לאומי שאינה קיימת. האחריות שאנו נושאים בה היא שבזמן אמת לא יצאנו לציבור והזהרנו אותו ואולי היינו צריכים "לשים את המפתחות על השולחן" ולהתפטר.

לפני כחצי שנה אושרה עבודת הדוקטורט שלי בנושא "בין אגרנט לוינוגרד סוגיות ביישום המלצות של ועדות חקירה". בימים אלו, ולפני ה – 7 באוקטובר האחרון, אני עוסקה בהתאמתה למציאות. מאז החל האירוע האחרון פנו אלי רבים וטובים שנחשפו לעבודתי ובקשו שאתחיל לכתוב על ועדת החקירה הבאה.

אין צורך!!!

כל מה שאני צריך לעשות זה לשנות את התאריכים!!! הכל כתוב!!!

כמאמר קהלת: "מה שהיה הוא שיהיה אין חדש תחת השמש"!!!

ב -7 באוקטובר 1973 חזר שר הביטחון מסיני ודיבר על חורבן הבית השלישי. הוא לא חרב אז אבל היום חרבו בארי וניר עוז וכפר עזה. זה חורבן הבית!!!

וכפי שכתב חיים גורי "הנה מוטלות גופותינו, שורה ארוכה ארוכה. פנינו שונו. המוות נשקף מעינינו. איננו נושמים".

513 מטובי הבנים נפלו ביומיים הראשונים של מלחמת יום הכיפורים. למעלה מ – 900 נפלו מאז החלה המערכה הזו!!!.

למה אנחנו מצפים מוועדת חקירה? מה היא תחדש שאיננו יודעים? שלא הזהרנו מראש?

ועדת אגרנט "טיהרה" כביכול את גולדה ודיין ומה קרה?

לקח בדיוק עשרה ימים והיא הלכה הביתה עם ממשלתה הכושלת.

לא צריך לחכות לוועדת חקירה. המסקנות כבר כתובות. רק לשנות את התאריכים ולשבץ את השמות. אז נקווה שישראל תתחיל לשנות את פניה.

צור קשר