fbpx

לבקש סליחה מבריק

חודש הסליחות ויום הכיפורים חלפו אבל אין צורך להמתין לשנה הבאה כדי להתחיל ולבקש סליחה. תור מבקשי הסליחה מעם ישראל יהיה ארוך מהרגיל. רבים יצטרכו להכות בחוזקה על החזה ולומר בדבקות תפילת "אשמנו בגדנו…". אבל יש מישהו שראוי וזכאי שנתייצב מולו ובעיקר ראשי הצבא ואלופיו ונבקש ממנו סליחה ומחילה – האלוף במילואים יצחק בריק.

מאז סיים את תפקידו כנציב תלונות החיילים בפרסום שני דו"חות חמורים ולאחר שהניח בפני המטה הכללי מסמך מפורט בן 200 עמודים שהכותרת שלו "צה"ל אינו מוכן למלחמה" הוא דמה לקאטו הזקן שהיה מסיים כל נאום שלו במשפט הבא –

מלבד זאת אני סבור שיש להרוס את קרתגו במקור: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam",

המטה הכללי, בראשות גדי איזנקוט, התייצב כמעט כאיש אחד נגדו. המטה הכללי פרסם מסמכים בהם נטען כי צה"ל מוכן למלחמה. לימים נדרשה לכך גם ועדת המשנה לעניין בניין הכוח של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת וגם היא קבעה, על דעת נציגי כל סיעות הבית, קואליציה ואופוזיציה, שיש שיפור ברמת המוכנות של צה"ל.

בריק המשיך במאבקו. הוא הציג את תוכניותיו לרמטכ"לים ואפילו לראש הממשלה. היחס אליו מזכיר את תמונת שלושת הקופים .

ימים ספורים לפני אירועי ה – 7 באוקטובר 2023 הוא אמר בראיון משודר ש"יהיה פה טבח" ועדיין איש לא הקשיב. כמו קאטו הזקן וכמו נביאי ישראל אשר דברו אל העם שסרב להקשיב הוא המשיך להתריע. אחרי הטבח של ה – 2023 צריך להתייצב בתור ארוך ולבקש ממנו סליחה. אינני מצפה שהדרג המדיני יעשה זאת. בהנהגה המדינית יושבת חבורה שמה שמאפיין אותה זו בורות וטיפשות. רובה ככולה עסוקה בהישרדות ובשמירה על טובות ההנאה (כוח, כבוד, כסף) הבאים יחד עם השררה והמראות הנוראים שאנו רואים והאסונות שאנו חווים חולפים לידם והם אינם מנידים עפעף, שלא לדבר על עשייה בתחומים שהם מופקדים עליה ואשר עבורם הוקצבו להם סכומי עתק.

אני רואה את עם ישראל עוסק בגיוס כספים כדי לספק לחיילים ציודים בסיסיים, מזון ועוד מצרכים חיוניים לחיילים הנערכים למערכה ואני נזכר בדו"חות של בריק על מצב הימ"חים, על מצב הנגדים בצה"ל וכיוצא באלה. קורא ונחרד.

אולם מעל לכל – בריק מדבר על המלחמה הרב זירתית ועל העורף. אנחנו איננו מוכנים לשני התרחישים הללו.

אז אולי, באמת, במקום לבקש סליחה, תקשיבו, תפנימו תנסו לתקן. זמן הסליחות עוד יגיע.

צור קשר