fbpx

ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט על נתניהו

ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט על נתניהו: "בכך סיכן את ביטחון המדינה ופגע ביחסי החוץ ובאינטרסים הכלכליים של מדינת ישראל"

במילים אלו מסכמת ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט את מכתב האזהרה שנשלח היום לבנימין נתניהו, בתום שלב בחקירה שהחלה באפריל 2022, במהלכה אספה הוועדה עשרות אלפי מסמכים וחקרה 41 עדים ו-122 מרואיינים.

הקביעה של הוועדה מזמינה את נתניהו להיוועץ בעורכי דין, להיערך לחקירות נגדיות ולסיכומים כפי שנדרש לעשות בפני וועדת החקירה הממלכתית לחקר האסון במירון. אז טען נתניהו (במסגרת חוות דעת משפטית שהגיש)  כי בשל עיסוקיו בתחום הביטחון, הגוזלים את מרבית הקשב שלו, הוא התקשה לעקוב אחרי המתרחש במירון. הנה באה ועדת גרוניס וקובעת כי בפעולותיו הוא סיכן את ביטחון ישראל ויחסי החוץ שלה! אם כן, היכן היה הקשב שלו במקרה הזה?

הוועדה שלחה מכתבי אזהרה גם לשר הביטחון דאז יעלון, למפקד חיל הים רוטברג, לראש המל"ל יוסי כהן ולמר אבנר שמחוני עובד המל"ל.

הוועדה קצבה למוזהרים 30 ימים כדי להודיע אם הם רוצים להיות מיוצגים על ידי עורכי דין בדיונים הבאים של הוועדה. העובדה שהוועדה לא פסקה מעבודתה ופרסמה את מכתבי האזהרה בתוך המערכה הצבאית הכבדה מצביעה על כך שהיא לא תאפשר, כך יש לקוות, ארכות ודחיות.

בסיכום הפרק הראשון להחלטה כותבת הוועדה:

"מהתמונה הלכאורית המצטיירת בשלב זה עולה כי בנושאים הנחקרים על ידי הוועדה חל שיבוש עמוק בתהליכי עבודה ובמנגנוני קבלת החלטות בשורה של סוגיות רגישות. זאת, תוך יצירת סיכון לביטחון המדינה ופגיעה ביחסי החוץ ובאינטרסים הכלכליים של מדינת ישראל".

נושאי החקירה הם בנפשה של מדינת ישראל גם בימים אלו, כשפרשות של רכש ביטחוני נמצאות במוקד הדיון הציבורי. בנימין נתניהו מומחה בניהול הליכים משפטיים והעובדה היא ההתנהלות הממושכת של משפטו הפלילי. הפעם יש לקוות שדרכו לא תצלח, כפי שמסכמת הוועדה את החלטתה:

"לא ניתן לסיים החלטה זו בלי להתייחס לימים הקשים שעוברים על מדינת ישראל מאז 7.10.23. דווקא על רקע האתגרים הביטחוניים המורכבים שעימם מתמודדת המדינה בתקופה זו, יש חשיבות לקבלת החלטות סדורות בנושאי ביטחון המדינה, לרבות בניין הכוח"

צור קשר