fbpx

"המשך המדיניות באמצעים אחרים"

lect-img

בואו נדבר על מלחמות.

מה עמד מאחורי ההחלטות של בן גוריון במאבק על פריצת הדרך לירושלים וקרבות לטרון? האם משה דיין הוליך את ישראל ל"מבצע קדש"? מה ארע בימים שקדמו למלחמת ששת הימים בין הדרג הצבאי למדיני? מדוע נאמר על מלחמת לבנון הראשונה "הקבינט יחליט ושרון יעשה מה שהוא רוצה"? האמנם הייתה אופציה שלא נבחנה לפני יציאה למבצע 'צוק איתן'?

המשברים הביטחוניים שהתרחשו בישראל הולידו עיסוק מרתק בתהליכי קבלת ההחלטות שהובילו אליהם, ואודות מה שהתרחש במהלכם.

בסדרת הרצאות זו נענה על שאלות היסטוריות שנותרו פתוחות, נדון בתהליכי קבלת החלטות והפקת לקחים וננסה להבין אחת ולתמיד – האמנם "לנצח נחיה על חרבנו"?

צור קשר