fbpx

שלושה ימים במאי

lect-img

בין ה-12 במאי 1948 ל-15 במאי 1948, תאריך ההכרזה על הקמת המדינה, התרחשה סדרה של אירועים שעיצבו את פניה של  ישראל, ומשפיעים עליה עד עצם היום הזה.

במהלך שלוש הרצאות נתמקד בשלושה נושאים מרכזיים ומרתקים שלא קיבלו מספיק משקל:

  1. להכריז או לא להכריז: ההתלבטויות שאפפו את מנהיגי היישוב היהודי בארץ ישראל טרום ההכרזה; ישיבת מנהלת העם ב-12.5.1948 – מה עמד על הפרק, הוויכוחים וההחלטות. האם באמת הייתה בסוף הצבעה מכריעה?
  2. "בארץ ישראל קם העם היהודי": כיצד גובש הנוסח הסופי של מגילת העצמאות? כיצד התבצע התהליך מהמשפטנים ועד בן גוריון עצמו. נדון גם בחלקים ההצהרתיים של המגילה.
  3. לא יהודית, לא דמוקרטית: אי אפשר להמעיט בחשיבות המסמך המכונן של ישראל ובהשפעתו על דמותה של המדינה. לאור זאת נבחן לעומק את החלק העוסק בזכויות האזרח, כיצד גובש, מה נכלל בו, מה לא ומדוע.
צור קשר